THAULOWHULLET

Tidlig på 1900-tallet skulle det anlegges vei på Nøtterøy. Byingeniør Thaulow valgte å sprenge ut steinmasser fra Frodeåsen i Tønsberg, slik at området i Frodeåsen kunne benyttes som vannreservoar, et trykkbasseng for byens vannforsyning. Dessverre skulle det vise seg at hullet ikke holdt vann. Reservoaret kom aldri i bruk, Thaulow skal ha fått avskjed i nåde, og naturen tok smått om senn tilbake området.

De neste 80 årene forble Thaulowhullet slik, helt frem til 1999. Thesbiteateret fant området, og oppdaget at med “litt” arbeid kunne området bli en helt enestående utendørsscene. Medlemmene i teateret brukte flere år, store summer og timesvis med dugnadsarbeid for å ferdigstille området. Sommeren 1999 viste Thesbiteateret “Som dere vil ha det”, den første forestillingen av William Shakespeare satt opp i Thaulowhullet.

Med unntak av 2008 og 2015 har Thesbiteateret vist Shakespeare’s forestillinger i Thaulowhullet hver sommer siden. I 2009 mottok Thesbiteateret midler fra Norsk Kulturråd, Tønsbergmessen, Spillemidler for kulturhus i Vestfold og Sparebankstiftelsen. Midlene skulle brukes til videre utvikling av anlegget. Under ledelse av Thesbiteaterets Frode Rustøy fikk arenaen toaletter, strøm, adkomst for rullestol og servicebygg med kiosk og garderober. Arbeidet tok omtrent 1500 dugnadstimer, med god hjelp fra lokale håndverkere.

Under premieren til “Romeo og Julie” i 2010 overrakte Thesbiteateret anlegget til Tønsberg Kommune. Det ferdigstilte anlegget huser ikke bare Thesbiteaterets oppsetninger og kan benyttes av andre kulturaktører i Tønsberg, blant annet har det blitt arrangert både bryllup og dåp i det gamle reservoaret.

ADKOMST
Ved våre forestillinger i Thaulowhullet kan pubklikum benytte seg gratis av Tønsberg Ishalls parkeringsplass, adresse Stadion 12, 3111 Tønsberg.

Rullestolbrukere eller andre med bevegelseshemming bes ta kontakt på tlf 91776040 eller post@thesbiteateret.no for avtale om parkering i Thaulowhullet.